Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Welke diensten levert u aan ICCS-consultants?
Gelicentieerde ICCS-consultants hebben toegang tot de ICCS-website en het volledige scala aan diensten dat deze biedt. Deze omvatten het bijhouden van klantgegevens, interactieve hulpmiddelen voor loopbaanadvies, groepsrapporten van klanten en workshops, downloadbare werkbladen voor individuele klant- en workshopgroepadvies, een ICCS-gebruikershandleiding en PowerPoint-dia's met notities en hand-outs voor het houden van een ICCS-workshop. De ICCS website presenteert en onderhoudt links naar gelicentieerde consultants, wat een waardevol kanaal biedt voor het doorverwijzen van nieuwe klanten. U heeft ook toegang tot onze hulplijn.
Hoe lang duurt het om de ICCS af te nemen?
Het duurt ongeveer 45 minuten voordat klanten de ICCS zelf hebben voltooid. Het belangrijke werk begint echter na voltooiing. We raden ongeveer zes sessies aan, één inleidende sessie, drie andere om elk van de drie 'manieren van weten' waarop de ICCS is gebaseerd, te verkennen, één om de loopbaanthema's van een cliënt te ontwikkelen en één om actiestappen te bepalen. Het systeem biedt ook een mechanisme voor doorlopend klantadvies naarmate actiestappen worden nagestreefd. Een ICCS-workshop kan ook effectief worden gegeven aan groepen klanten in acht tot twaalf uur.
Kan ik de ICCS gebruiken met klanten in verschillende levens- en loopbaanfasen?
Absoluut! De ICCS is niet beperkt tot enige levensfase of loopbaanfase, of tot een beperkte reeks beroepen. Het is ontworpen om elke werknemer te helpen meer eigenaar te worden van zijn of haar loopbaan en de richting ervan, en om een platform te bieden voor zowel incrementele loopbaanstappen als meer baanbrekende loopbaanovergangen. Het is ook aangetoond dat de ICCS goed werkt met afgestudeerde en senior studenten die zich richten op de overgang va studie naar de wereld van het werk.
Kan ik de ICCS gebruiken samen met andere tools voor loopbaanbeoordeling?
Zeer zeker. Het onderliggende intelligente carrièremodel werd aanvankelijk opgevat als een integratieve theorie om een reeks loopbaangerelateerde gegevens op te nemen. In het model kunnen bijvoorbeeld waarden en interesse-inventarissen, prestatiebeoordelingen, 360º feedbackgegevens, individuele cv's en de invloed van mentoren, vrienden en familie worden ondergebracht. ICCS-gegevens vormen een aanvulling op en helpen bij het integreren van de gegevens van andere beoordelingsinstrumenten.
Hoe kan ik profiteren van een ICCS-training? {
Het belangrijkste is dat u kunt profiteren van de professionele ontwikkeling die deelname aan een ICCS-workshop zal opleveren. Als u besluit een ICCS-licentie af te sluiten, bent u gekwalificeerd om individueel en collectief loopbaanadvies te geven. U wordt ook gekwalificeerd om op de ICCS-website te worden vermeld, met links naar uw eigen website, en daardoor verbonden met geïnteresseerde klanten, evenals met het wereldwijde netwerk van loopbaanadviseurs die de ICCS gebruiken.
Ik werk in de human resources van bedrijven. Hoe kan de ICCS mijn organisatie ten goede komen?
Een ICCS-workshop biedt een uitstekend tweedaags professioneel ontwikkelingsprogramma voor HR-specialisten, en maakt hen klaar om ICCS-advies aan te bieden op één-op-één basis, of dmv een workshop. De ICCS kan een belangrijke stimulans zijn om werknemers te helpen eigenaar te worden van hun persoonlijke loopbaansituaties. Werknemers met een hoog potentieel kunnen profiteren van één-op-één ICCS-advies om hun eigen talentontwikkeling aan te scherpen. Het uitdagen van medewerkers kan gebaat zijn bij het bespreken en duidelijk krijgen van hun loopbaandoelen en de actiestappen die nodig zijn om deze te bereiken.
Werkt het ICCS samen met andere groepen, zoals alumni of beroepsverenigingen?
Zeker! Hedendaagse loopbanen kennen hogere niveaus van beroepsgebonden en industriële netwerken. Het organiseren van een ICCS-workshop voor een professionele groep of vereniging kan een manier zijn om dit soort netwerken te ondersteunen. Een verwante mogelijkheid betreft de alumni vanuit eenzelfde opleiding. Alumnigroepen zijn vaak effectieve peercoaches gezien hun gedeelde onderwijservaring.
Wat kan de ICCS toevoegen aan loopbaan- of executive coaching-werk?
Omdat de onderliggende ‘intelligente loopbaan’ theorie de consultant in staat stelt om zowel 360º als prestatiebeoordelingsgegevens te integreren, biedt dit een onderscheidende mogelijkheid om de cliënt te helpen de balans op te maken van zijn of haar huidige situatie. Als de cliënt eenmaal kennis heeft gemaakt met de onderliggende theorie, biedt de ICCS een nuttige volgende stap en helpt het de cliënt om "dieper" in de meest uitdagende kwesties te graven en een reeks actiestappen voor te bereiden die zijn ontworpen vanuit zijn of haar individuele situatie.
Hoeveel ontwikkeling is er in de ICCS gestoken?
De ICCS is in ontwikkeling sinds 1996. De onderliggende theorie, de benadering van loopbaanadvies en de ICCS zelf zijn allemaal uitgebreid getest in een reeks verschillende landen en situaties. Zie de sectie Onderzoek van deze website (link hieronder) die ICCS-gerelateerde publicaties bevat. We zijn ook geïnteresseerd en bereid tot en zullen ons inzetten om verder ICCS-onderzoek in de toekomst te ondersteunen.
Is de ICCS beschikbaar in mijn taal?
De ICCS wordt momenteel ondersteund in het Engels, Deens, Frans, Duits, Italiaans, Lets, Portugees, Spaans en Nederlands. Vertalingen in andere talen zullen in de toekomst worden toegevoegd. De ICCS-webarchitectuur is ontworpen om de toevoeging van nieuwe talen mogelijk te maken, evenals de hervertaling van verschillende talen in een gemeenschappelijke taal - zoals de zakelijke taal van een wereldwijd bedrijf. Dit ondersteunt het maken van internationale vergelijkingen in ICCS-data.