Klaar om je carrière te bezitten?

Klaar om je carrière te bezitten?

Bij Intelligent Careers Group gebruiken we de term loopbaaneigenaar’ bewust. Je hebt misschien wel of niet geluk gehad, of effectieve steun van anderen gekregen, of uw roeping gevonden. Echter, het maakt niet uit hoe uw huidige loopbaansituatie tot stand is gekomen, het is aan u om deze eigen te maken, te vermarkten en te ontwikkelen. Uw persoonlijke verhaal is uniek, net als uw kennis van hoe dat verhaal tot stand kwam. Uw ICCS-adviseur helpt u om vanuit het verleden verder te bouwen, de toekomst voor te stellen en de stappen te zetten om daar te komen.
Wat is de ICCS?
Het ICCS Career Exploration System helpt u rechtstreeks in contact te komen met de hedendaagse kennisgestuurde wereld van werkgelegenheid. Het wordt beheerd door erkende ICCS-loopbaanadviseurs die rigoureus zijn getraind om u te ondersteunen bij het nadenken over, en het ondernemen van actie vanuit, uw eigen unieke loopbaansituatie. In samenwerking met uw loopbaanadviseur vult u een driedelige“Intelligent Career Card” Sort® in, interpreteert u uw selecties, identificeert u loopbaanthema's en bepaalt u toekomstige actiestappen. U kuntuw actiestappen ook bijwerken terwijl u verder gaat.

Wat onze klanten zeggen...

Neem rechtstreeks contact met ons op voor meer informatie over ons programma voor loopbaaneigenaren.